• Definitie van Lifetime: Met een 'lifetime'-lidmaatschap wordt 'levenslang' geïnterpreteerd als de levensduur van de koper van het lidmaatschap of zolang CycleMasters actief is. Als CycleMasters stopt met opereren of niet langer de diensten verleent zoals uiteengezet op het moment van aankoop, wordt het levenslange lidmaatschap ongeldig. CycleMasters behoudt zich het recht voor om de aangeboden diensten op elk moment te wijzigen of te beëindigen. Bij beëindiging van de dienstverlening worden er geen restituties verleend.
  • Geen restituties: Nadat u een levenslang lidmaatschap heeft gekocht, zijn er geen restituties mogelijk. De aankoop is definitief en kan niet geannuleerd worden.
  • Prijsaanpassingen: De prijs van het levenslange lidmaatschap kan worden herzien door CycleMasters. Eventuele prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds aangeschafte levenslange lidmaatschappen.
  • Overdraagbaarheid: Het levenslange lidmaatschap bij CycleMasters is niet overdraagbaar. Het is gekoppeld aan het individuele lid en kan niet worden overgedragen, verkocht, uitgeleend of gedeeld met een andere persoon. De tijdens de registratie verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt om de identiteit van het lid te verifiëren en misbruik van het lidmaatschap te voorkomen.
  • Lidmaatschapsvoorwaarden: Het levenslange lidmaatschap geeft toegang tot de huidige functies van CycleMasters en is uitsluitend bedoeld voor consumenten. Dit lidmaatschap kan dus niet gebruikt worden voor commerciële toepassingen. Toekomstige toevoegingen, verbeteringen of aanvullende diensten zijn mogelijk niet inbegrepen in dit lidmaatschap en kunnen extra kosten met zich meebrengen.
  • Beëindiging van de dienstverlening: In geval van beëindiging van de dienstverlening door CycleMasters eindigt ook het levenslange lidmaatschap. In een dergelijk geval bestaat geen recht op restitutie of compensatie.
  • Gegevensprivacy: Het respecteren en beveiligen van uw persoonlijke gegevens heeft onze prioriteit. De gegevens die worden verzameld in het kader van het levenslange lidmaatschap worden beschermd volgens ons privacybeleid.
  • Gebruiksvoorwaarden: Leden met een levenslang lidmaatschap moeten zich houden aan de algemene gebruiksvoorwaarden van CycleMasters. Schending van deze voorwaarden kan leiden tot schorsing of beëindiging van het lidmaatschap, zonder restitutie.