Garantie & Klachten

Garantie

Op de producten die worden aangeboden via de webshop van CycleMasters, geldt een garantieperiode van 2 jaar. Deze garantie vervalt, wanneer de schade is ontstaan door onjuiste montage of verkeerd gebruik van het geleverde product. 

Wij geven om onze producten en doen ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. Bij schade of vragen, neem contact op via shop@cyclemasters.com.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar shop@cyclemasters.com.